Przychodnia

Przychodnia

Jednostki medyczne świadczą usługi w zakresie opieki nagłej lub przewlekłej. Dlatego też przy wielu z ich istnieją poradnie specjalistyczne. Są to miejsca w których lekarze specjaliści diagnozują, leczą i kontrolują pacjentów.

Pacjenci ci to zwykle osoby w dobrym stanie zdrowia nie wymagające nagłej opieki w postaci hospitalizacji szpitalnej lub osoby przewlekle leczące się.

8191127306_99d260bb60_b

I tak do poradni będzie chodzić na przykład osoba po nagłym incydencie wieńcowy, który został wyleczony. Celem wizyt w poradnii jest kontrola dalszego stanu zdrowia chorego i ewentualna korekta leczenia lub skierowanie na zabieg. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku innych schorzeń, chorób i przypadłości.

Poradnie znajdują się w wielu miejscach. Są to poradnie przyszpitalne, poradnie przy gabinetach lekarzy rodzinnych w tak zwanych zakładach opieki zdrowotnej oraz poradnie istniejące jako samodzielne jednostki.

Do poradni możemy zaliczyć między innymi:
- poradnia rehabilitacyjna
- poradnia proktolologiczna
- poradnia neurologiczna dziecięca
- poradnia kardiologiczna
- poradnia okulistyczne
- poradnia reumatologiczna
- poradnia larylarybngologiczna
- poradnia ortopedyczna
- poradnia logopedyczna
- poradnia ginekologiczno – położnicza
- poradnia leczenia bólu
- poradnia psychologiczna
- poradnia symulatorów i kardiowerterów
- poradnia nefrologiczna
- poradnia urologiczna
- poradnia chirurgii ogólnej
- poradnia gastoenterologiczna
- poradnia diabetologiczna
- poradnia hematologiczna
- poradnia proktologiczna
- i inne poradnie

Jak widzimy istnieje wiele poradni zajmujących się różnorodnymi schorzeniami i dolegliwościami. Zwykle skierowanie do takiej poradni następuje przez lekarza pierwszego kontaktu lub po pobycie w szpitalu.